Ročně v Česku onemocní rakovinou prsu sedm tisíc žen. I při včasné diagnóze se u 30 % z nich nemoc znovu vrátí v podobě metastáz. Potřebujete zjistit více informací o možnostech léčby? Potřebujete pomoc s řešením problémů souvisejících s nemocí nebo léčbou? Chcete s námi sdílet svůj životní příběh? Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme.
Máte problém získat moderní léčbu?

Stáhněte si naši brožuru s obecným návodem, jak překonat bariéry v dostupnosti léčby.

Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme.

„Chceme přispět k tomu, aby informovanost široké veřejnosti o metastatickém stádiu rakoviny prsu byla větší a pacientky s tímto onemocněním byly přijímány společností jako ženy, které jsou sice nemocné, ale stále mohou žít plnohodnotný život.“

Mgr. Petra Adámková
ředitelka Onko Unie, o. p. s

Až 30 % žen, které se léčily s rakovinou prsu, se nemoc vrátí, bohužel už ve čtvrtém, metastatickém, stádiu. V České republice dnes žije přibližně 3 370 žen s metastatickým onemocněním prsu. Díky novým možnostem léčby se lékařům daří výrazně prodlužovat přežití pacientek, a to při velmi dobré kvalitě života.

Připojili jsme se ke společné výzvě pacientských organizací věnujících se pacientkám s metastatickým onkologickým onemocněním prsu. Ve společném Memorandu žádáme zástupce ministerstev, politické scény, zdravotních pojišťoven a dalších orgánů, aby při svém rozhodování mysleli také na potřeby metastatických pacientek a společně s námi přispěli k zlepšení jejich podmínek. Memorandum si můžete přečíst zde.

Víte, že:

Rakovina prsu je nejčastější typ nádorového onemocnění u žen.

Metastatická rakovina prsu postihuje starší i mladší ženy.

Metastáza je označením pro druhotné ložisko nádorových buněk.

VIDEA