„Hodně mi pomáhají děti a manžel, nejlepší kamarádka, procházky přírodou s naším psem a kurz keramiky, na který jsem se konečně rozhodla přihlásit. V září to bude pět let a zatím se daří mít metastázy pod kontrolou.“

Simona, 51 let

Užitečné odkazy

LINKOS

Portál zabývající se problematikou onkologických onemocnění pro pacienty trpící rakovinou a odborníky. Portál Linkos má za cíl zvýšit informovatnost obyvatelstva o zhoubných nádorech.

FREYA

Organizace Freya pomáhá lidem lidem s vážným onemocněním, zdravotním postižením, seniorům a seniorkám žít naplno. Pořádá otevřené kurzy a webináře, poskytuje metodickou podporu v tématu sexuality a poskytuje poradenství.

ALFA HUMAN SERVICE

Alfa Human Service podporuje ty, kteří dlouhodobě pečují o své blízké v domácím prostředí, a to nemocné partnery, zdravotně postižené děti a/nebo seniorní rodiče. Jde o psychoterapeutickou pomoc s cílem posílit psychickou stabilitu pečující osoby, předcházet tak syndromu vyhoření, zefektivnit komunikaci s okolím, pomoci zpracovat emočně náročné situace.

DIALOG JESSENIUS

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

KLUB ZVONEK KRÁLŮV DVŮR

Klub Zvonek sdružení zdravotně postižených se sídlem v Králově Dvoře u Berouna je spolek občanů trpících převážně onkologickým onemocněním. Cílem sdružení je poskytovat těmto lidem podporu a pomoc.

ÚSTECKÝ ARCUS

Ústecký ARCUS je zapsaný spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel v Ústí nad Labem a širokém okolí. Nemocným pomáhá vyjít z izolace a najít nový úhel pohledu na svět a opětovně se zapojit do plnohodnotného života.

AMELIE

Amelie pomáhá žít život s rakovinou. Aktivně, přímo těm, kdo to potřebují a chtějí. Proto Amelie vytváří řadu aktivit a projektů, které všechny sledují jediný bod - pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým.

OLIVIA

Olivia je informační a edukační web (v angličtině) věnovaný životu s rakovinou vaječníků.

PRŮVODCE PACIENTA

Průvodce pacienta, z.ú. je zprostředkovatelem informací a průvodcem pacientů při zajišťování dostupné, včasné a efektivní zdravotní péče v České republice. Kromě pacientů mluvíme o dostupnosti léčby také s lékaři a dalšími zdravotníky, plátci (zdravotními pojišťovnami), státní správou, poskytovateli zdravotní péče, akademickou sférou a dalšími experty ve zdravotnictví.

KLUB ŽAP

Klub ŽAP je dobrovolná nezisková organizace organizace, jejímž cílem je především snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen, zvýšení všeobecné informovanosti o nádorovém onemocnění a pomoc při řešení různých zdravotních i sociálních problémů.

VERONICA

Pacientská organizace Veronica sdružuje pacientky s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků, děložního hrdla a ženy s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2 .

KAPKA 97

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které bylo založeno v roce 1998 pro potřeby pacientů a jejich blízké s onkologickým onemocněním v jakékoli fázi léčby.

ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost. Na svých stránkách nabízí ucelený přehled pacientských organizací zabývajících se nádorovým onemocněním prsu.

BELLIS

Bellis je projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Zaměřuje se na pomoc a podporu mladých pacientek (v produktivním věku), které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu.

GAUDIA

Skupina organizací poskytující odbornou psychoterapeutickou péči a vzdělávání v psychoterapii a přidružených oborech.

HLAS ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

Platforma usiluje o to, aby navzdory nemoci mohli onkologičtí pacienti žít kvalitní život. Jejím cílem je pacienty podpořit ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální. 

ARCUS - ONKO CENTRUM

ARCUS - ONKO CENTRUM je profesionální pacientské sdružení s celorepublikovou působností. Bylo založeno v roce 1993. Pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodiáním zvládnout těžké okamžiky a nabízí pomocnou ruku, konzultace, poradenství a další užitečné služby.

LIGA PROTI RAKOVINĚ

Hlavním cílem Ligy proti rakovině Praha je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice. K dosažení tohoto cíle volí 3 dlouhodobé programy: prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

PROJEKT 35

Projekt 35“ je speciálním programem, jenž připravila skupina odborníků Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze a Masarykova onkologického ústavu v Brně pro skupinu mladých žen ve věku do 35 let, které onemocněly karcinomem prsu. Cílem projektu je zkvalitnit diagnostiku a léčbu mladých žen ve věku do 35 let se zhoubným národem prsu, umožnit těmto pacientkám léčit se doma a zároveň mít přístup ke všem standardním i velmi speciálním vyšetřením a k novým léčebným metodám.

ONKO NADĚJE SOP KARVINÁ

ONKO - Naděje, SOP Karviná je nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou, které sdružuje na základě dobrovolného členství občany s onkologickým onemocněním.

MNOHOČETNÝ MYELOM

Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení je nestátní, nezisková organizace založená v březnu 2007. Jejím posláním je nabízet kvalitní a plnohodnotné informace nemocným se vzácným onemocněním – mnohočetný myelom a jejich blízkým, zprostředkovávat setkání nemocných s odborníky z různých oborů a pomáhat tak nemocným orientovat se v tíživé životní situaci.

VŠTJ MEDICINA PRAHA

Tělovýchovné a sportovní služby v oblasti rehabilitace a rekondice.

ONKO KLUB DIANA

Posláním Onko Klubu Diana je pomoc ženám při překonávání těžké životní situace vzniklé nádorovým onemocněním,strachu z budoucnosti.

PEČUJÍCÍM.CZ

Web s užitečnými informacemi pro všechny, kdo v domácím prostředí pečují o nemocné/nemohoucí blízké osoby.