Projekt 35 nabízí ženám s karcinomem prsu s metastázami program pohybových aktivit pod názvem „Kondicí proti rakovině“

Projekt vznikl na základě publikovaných výsledků o přímém vlivu pravidelných fyzických aktivit na zlepšení kondice nemocných, jejich celkové kvality života, psychické pohody a dokonce i prodloužení jejich celkové doby přežití.

S odborníky z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK jsme připravili čtyřměsíční program, ve kterém budou moci pacientky pod kontrolou odborníků zlepšit svou kondici, upravit stravovací zvyklosti a zvýšit svou psychickou odolnost, aniž to ohrozí průběh jejich nemoci.

Jedná se zatím o pilotní projekt pro 30 pacientek. Po ukončení pilotní fáze budou vyhodnoceny výsledky vlivu pohybových aktivit na celkový zdravotní stav žen.

Bude nás rovněž zajímat subjektivní hodnocení žen, které program absolvovaly.  V případě pozitivních výsledků a kladného hodnocení pacientek bychom chtěli program rozšířit do dalších měst, kde by mohly být pohybové aktivity organizovány.

Pro koho je program vhodný:

  • Ženy s karcinomem prsu s metastázami
  • Věk zhruba do 60 let – podle fyzické kondice ženy, pohybové aktivity budou náročnější
  • Doporučení/souhlas ošetřujícího lékaře-onkologa
  • Místo bydliště Praha a blízké okolí

Harmonogram programu:

  • Leden – únor – nábor pacientek
  • 1. 3. 2022 zahájení programu, 30. 6. Ukončení pilotní fáze – vyhodnocení výsledků 

Odborným garantem programu je prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Chcete se projektu zúčastnit?

Kontaktujte PhDr. Marcelu Svěrákovu: sverakova.marcela@seznam.cz

Kategorie: Co se děje

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *